Hệ Thống Điện Mặt Trời Độc Lập

Hệ thống điện mặt trời độc lập (Off-Grid)

he thong dien mat troi doc lap off grid 3

Hệ thống điện mặt trời độc lập (off-grid solar system) là một hệ thống sản xuất điện năng bằng năng lượng mặt trời mà không kết nối với lưới điện. Thay vì dựa vào nguồn điện từ mạng lưới, hệ thống off-grid sử dụng pin mặt trời để tạo điện năng và lưu trữ nó […]