Đèn pha năng lượng mặt trời 300W

1.470.000

  • Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian
  • Diện tích ánh sáng:150m² tương đương với 200W đèn sợi đốt