Camera Năng Lượng Mặt Trời 80W

5.350.000

Camera năng lượng mặt trời 80w cung cấp tính linh hoạt cao về vị trí lắp đặt. Không bị ràng buộc bởi hạ tầng điện, chúng có thể được đặt ở những vị trí khó tiếp cận, điều này quan trọng đối với các dự án giám sát mà không muốn phụ thuộc hoặc gặp khó khăn trong việc cung cấp nguồn điện truyền thống.